PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG ĐBGT TRÊN TUYẾN QL.1 VÀ ĐƯỜNG HCM TRONG MÙA MƯA LŨ KHI XẢY RA SỰ CỐ ÁCH TẮC NĂM 2022

Ngày 09/11/2022


PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG ĐBGT TRÊN

 

 

  TUYẾN QL.1 VÀ ĐƯỜNG HCM TRONG MÙA MƯA LŨ

 

 

KHI XẢY RA SỰ CỐ ÁCH TẮC NĂM 2022

 

 

(Kèm theo văn bản số 551/CQLĐB II-ATGT ngày 25/5/2022 của Cục QLĐB II)

 

 

 

 1. KHU VỰC TỈNH THANH HOÁ TỪ KM285+400-KM383 QL.1:

 

 - Phương án 1: Từ thị Xã Bỉm Sơn (Km293+950 QL.1 giao với QL.217B tại Km0+00, qua cầu vượt) đi theo QL.217B đến Km50+700 gặp đường HCM tại Km510+300, theo đường HCM đi về phía Nam; [Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 50,7Km].

 - Phương án 2: Từ Đò Lèn (Km300+500 QL.1 giao Km0+00-QL.217) đi theo QL.217 đến Km58+00 gặp đường HCM tại Km522+100 (Bắc cầu Cẩm Thuỷ) đi về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 58 Km. (Đoạn từ Km0+00-Km58+00 QL.217 có cầu Công tại Km25+787 khai thác với tải trọng 20T và cầu Minh tại Km47+650 khai thác với tải trọng 18T).

 - Phương án 3: Từ TP.Thanh Hoá (Km325+180 QL.1 giao Km18+170 QL.47), đi theo QL.47 đến Km64+100 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km570+900 (xã Xuân Phú) đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 46Km].

- Phương án 4: Từ TP. Thanh Hóa (Km330+300 QL.1 theo tuyến tránh TP Thanh Hóa (tuyến tránh phía tây) đến gặp QL.45 tại Km81+950, đi theo QL.45 đến Km130+00 gặp đường Hồ Chí Minh tại Km596 (Yên Cát) theo đường HCM đi về phía Nam. [Tổng chiều dài từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 50Km]; đoạn từ 81-Km130 QL.45 còn 1 số cầu yếu tải trọng khai thác 18T (cầu Hoàng Sơn Km92+815, Tế Lợi 1 Km97+476, Bản Km104+489, Sọng Km116+560, Nước Lằng Km129+200)].

 - Phương án 5: Từ Km377+420 QL.1 giao với đường nối cảng Nghi Sơn- đường HCM (Bãi Trành) tại Km9+290 đi theo đường NS-BTr đến Km54+540 gặp đường HCM tại Km629+350 (Bãi Trành) đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 45Km].

 

2. KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TỪ KM383-KM467 QL.1:

 

- Phương án 1: Từ Km404+330 QL.1 giao với QL.48B tại Km11+500 (ngã tư TT Cầu Giát) đi theo QL.48B gặp QL.48 tại Km16+900 (ngã 3 Tuần), đi theo QL.48 về phía Nghĩa Đàn đến Km28+100 QL.48 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) giao đường HCM tại Km650+600, đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ TT Cầu Giát  đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 25Km].

- Phương án 2: Từ Km412+200 QL.1 (ngã ba Yên Lý Km0+00 QL.48), rẽ trái lên cầu vượt Yên Lý theo QL.48 đến Km28+100 giao với đường HCM tại Km650+600 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ ngã 3 Yên Lý QL.1 đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 28Km].

- Phương án 3: Từ ngã 3 cầu Bùng-Diễn Châu Km420+800 QL1 (Km0+00 QL.7B) đi đến Km22+500 QL.7B gặp QL.7 tại Km18+00, theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn-Anh Sơn dài khoảng 55km. (Đoạn QL.7B có 1 số cầu khai thác tải trọng 13T)].

- Phương án 4: Từ Km424+950 QL.1 (ngã tư TT Diễn Châu giao Km0+00 QL.7) đi theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn dài khoảng 51Km].

- Phương án 5: Từ Km448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh TP Vinh đến Km20+100 QL.46 (Km14+1100 Tránh TP Vinh), theo QL.46 đến Km60+00 (ngã ba Thanh Thuỷ giao với đường HCM tại Km747+00), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km448+680 QL.1 (nút giao đường Tránh TP Vinh phía Bắc) đến đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thủy) dài khoảng 55 Km. Từ nút giao phía Nam đường tránh TP Vinh với QL.1 tại Km467+00 đi theo QL.46 đến đường HCM dài khoảng 50Km].

- Phương án 6: Từ Km 448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với tuyến tránh TP. Vinh phía Bắc) đi theo tuyến tránh Vinh về phía Nam. [Từ nút giao đường tránh TP. Vinh (phía Bắc) đến Bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 25 Km].

- Phương án 7: Từ Km458+080 QL.1 (nút giao ngã ba Quán Bánh QL.1 với QL.46B) đi theo QL.46B đến gặp tuyến tránh Vinh tại Km11+600, đi theo tuyến tránh Vinh về phía Nam. [Từ Km458+080 QL.1 đến bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 18Km].

- Phương án 8: Từ Km463+560 QL.1 (ngã tư chợ Vinh) theo QL.46 lên nút giao tuyến tránh TP. Vinh, đi theo QL.46 gặp Km747+00 ĐHCM (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. [Từ TP Vinh  theo QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 46Km].

- Phương án 9: Từ Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C lên thị trấn Nam Đàn, đi theo QL.46 lên đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. [Từ  Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C, QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 60Km].

- Phương án 10: Từ Km458+080 QL.1 (ngã tư Quán Bánh, Km0+00 QL.46B) đi theo QL.46B gặp QL.46 tại Km24+500, đi theo QL.46 lên đường Hồ Chí Minh tại Km747+00 (ngã ba thanh thủy) đi theo đường Hồ Chí Minh về Nam. [Từ Km458+080 QL.1 (ngã tư Quán Bánh) đi theo QL.46B và QL.46 đến đường HCM dài khoảng 45Km].

- Phương án 11: Từ Km387+850 QL.1 giao với điểm đầu QL48D (ngã ba Đông Hồi) đi theo QL.48D đến Km38+350 (Nghĩa Trung-Nghĩa Đàn) giao đường HCM tại Km647+100, đi theo đường HCM để vào Nam hoặc ra Bắc. [Từ ngã ba Đông Hồi đến đường HCM dài khoảng 39Km].

3. KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH TỪ KM467-KM595 QL.1:

- Phương án 1: Từ Km467+080 QL.1 (giao QL.46C tại Km21+100) đi theo QL.46C đến Km2+900, rẽ phải đi qua cầu Cửa Hội (trùng Km0+00 ĐT.547) đi theo ĐT.547 đến Km35+980 (giao QL.281 tại Km13+800), đi theo QL.281 đến Km6+00 (giao ĐT.547 tại Km41+980) đi theo ĐT.547 đến Km44+280 (giao QL.15B tại Km19+570), đi theo QL.15B đến Km48+200 (giao QL.8C tại Km0+00) đi theo QL.8C đến Km11+00 (giao QL.1 tại Km526+800), sau đó đi theo đường QL.1 để vào Nam. [Từ Km467+080 QL.1 đến Km526+800 QL.1 đi theo phương án này dài khoảng 105Km].

- Phương án 2: Từ Km483+200 QL.1 (TX. Hồng Lĩnh, giao Km0+00 QL.8) đi theo QL.8 đến Km35+500 (TT Phố Châu, giao đường HCM tại Km776+250), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km483+200 QL.1 (TX. Hồng Lĩnh) đến đường HCM (tại TT Phố Châu) dài khoảng 35Km].

- Phương án 3: Từ Km493+900 QL.1 (Thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc Km11+970-ĐT548) theo ĐT.548 gặp QL.15B tại Km0+800 (ngã Ba Khiêm Ích), theo QL.15B đến Km0+00 gặp QL.15 tại Km385+300, theo QL.15 đến Km413+800 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

[Từ Thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc theo ĐT.548, QL.15B, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 36Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T].

- Phương án 4: Từ Km504+300 QL.1 (Giao QL.15B tại Km14+800) đi theo QL.15B đến Km33+250 (giao ĐT.553 tại Km0+00), đi theo ĐT.553 đến Km6+900 (giao QL.1 tại Km517+950), sau đó đi theo QL.1 để vào Nam. [Từ Km504+300 QL.1 đến Km517+950 QL.1 dài khoảng 25Km].

- Phương án 5: Từ Km504+900 QL.1 (Nút giao phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh) đi theo đường tránh đến Km6+300 gặp ĐT.550 tại Km18+100, theo ĐT.550 đến Km27+600 gặp QL.8C tại Km49+550, theo QL.8C đến Km53+00 gặp QL.15 tại Km395+750 (ngã 3 Khe Giao), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (Ngã 3 Phúc Đồng), theo đường HCM đi vào Nam. [Từ Km504+900 QL.1 đi theo đường tránh, ĐT.550, QL.15 đến đường HCM dài khoảng 36Km].

- Phương án 6: Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh, Km18+00 QL.12C) đi theo QL.12C đến Km68+900 (TT Đồng Lê, gặp Km50+600 QL12A), đi theo QL.12A đến TT Ba Đồn (Km621+100 QL.1), đi theo QL.1 vào Nam;  hoặc từ TT Đồng Lê đi theo QL.12C đến Km98, gặp ĐHCM tại Km879+600 (ngã 3 Xuyên Á), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh) đến đường ĐHCM (ngã 3 xuyên Á) dài khoảng 80 Km, còn đi theo QL.12A đến gặp QL.1 tại Ba Đồn dài khoảng 101Km. Đoạn tuyến QL.12A có 1 số cầu yếu như cầu Quai Vạc Km27+710 và cầu Soong Km61+800 tải trọng khai thác 18T].

- Phương án 7: Từ Km503+462 QL1 (Ngã ba Giang, Km13+750-QL.15B) theo QL.15B đến Km2+300 gặp QL.15 tại Km387+590 (ngã Ba Đồng Lộc), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

(Từ Ngã ba Giang theo QL.15B, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 37,7Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T).

 

4. KHU VỰC QUẢNG BÌNH TỪ KM595-KM717 QL.1:

 

- Phương án 1: Từ Km621+100 QL.1 (Ba Đồn), nút giao với QL.12A tại Km0+00 đi theo QL.12A đến Km78+500 gặp đường HCM tại Km898+50 (ngã 3 Pheo) để đi về phía Nam; (Lưu ý đoạn từ Km909+400-Km912+300 đường HCM Bắc đèo Đá Đẽo về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt). [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 78.5 Km].

- Phương án 2: Từ Km626+800 QL.1 (Nam cầu Gianh), nút giao với đường ĐT.560 tại Km0+00, đi theo ĐT560 đến Km11+00 gặp QL.15 tại Km571+700 đi theo QL.15 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đến Km576+300 gặp đường HCM tại Km 965+500 để đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 18Km; (ĐT.560 có cầu Giếng Kiệt, Khe Trại 1, Khe Trại 2 và Sông Đào đều có tải trọng khai thác 13T)].

- Phương án 3: Từ Km645+730 QL.1 (nút giao với ĐT.561 tại Km0, TT. Hoàn Lão) theo ĐT.561 đến Km12+00 gặp QL.15 tại Km671+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL.15 đến Km576+300 gặp đường HCM tại Km965+500 để đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 16.50 Km].

- Phương án 4: Từ Km658+100 QL.1- đoạn tránh TP Đồng Hới (nút giao với QL.9E) đi theo QL.9E 2.90Km gặp đường Hồ Chí Minh tại Km983+900 và theo đường Hồ Chí Minh đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 2.9 Km].

- Phương án 5: Từ Km665+650 QL.1- tuyến tránh TP. Đồng Hới theo đường từ cầu Nhật Lệ 2 lên đường Hồ Chí Minh (đường 4 làn mới đưa vào khai thác sử dụng năm 2020) tại Km992+450 theo đường Hồ Chí Minh để đi về phía Nam. [Đoạn từ QL.1- tuyến tránh TP. Đồng đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng  4.50 Km].

- Phương án 6: Từ Km671+020 QL.1 (Bắc cầu Quán Hàu) theo QL.9B lên Km997+870 ĐHCM đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 4Km]; (đoạn QL.9B có cầu Trung Trinh tại Km1+570 cắm biển tải trọng xe trục đơn 15T, xe sơ mi 24T, xe Rơ móc 35T; đoạn QL.9B có ngầm Vĩnh Tuy Km3+250 đã xây dựng cống mới với tải trọng thiết kế HL93 để chống ngập lụt).

 

5. KHU VỰC QUẢNG TRỊ  TỪ KM717-KM791A+500 QL.1:

 

- Phương án 1: Từ Km723+075 QL.1 thuộc xã Vĩnh Chấp - huyện Vĩnh Linh  đi vào QL.9D (Km37+433) đến Km50+133 gặp đường HCM tại Km1053+100, đi theo đường HCM nhánh Đông về phía Nam hoặc ra Bắc (lưu ý đoạn QL.9D có 2 cầu đang khai thác với tải trọng 10T: cầu Bảo Đài Km41+880 và Khe Cáy Km48+22,5). [Từ QL.1 tại Km723+075 Vĩnh Chấp đến ĐHCM tại Km1053 dài khoảng 12.70km].

- Phương án 2: Từ Km757+815 QL.1 (Km0+00-QL.9) TP. Đông Hà đi vào QL.9 (Km0+00) đến Km49+757 gặp ĐHCM nhánh Tây tại Km249+728, theo đường HCM nhánh Tây đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM nhánh Tây dài 49.76 Km].

- Phương án 3: Từ Km754+063 QL.1 (Ngã tư Sòng), đi vào QL.9 Tránh Bắc (Km0+00) đi theo tuyến Tránh Bắc đến Km8+002 gặp đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1080+550, tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để vào Nam hoặc ra Bắc. [Từ Km754+042 QL.1 đến Km1080+550 ĐHCM nhánh Đông dài khoảng 8 Km].

- Phương án 4: Từ Km737+846 QL.1 thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh đi vào Đường T100 tại Km0+00 đến Km13+090 giao nhau với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1062+953, tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để vào Nam hoặc ra Bắc. (Lưu ý: Đường T100 chui qua nhịp cuối cầu Hiền Lương 2 Km738+014 QL.1 tuyến tránh di tích Hiền Lương/Km1+100 Đường T100; tĩnh không 6,3m). [Tổng chiều dài từ QL.1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông khoảng 13Km].

- Phương án 5: Từ Km754+042 QL.1 (Ngã tư Sòng) đi vào QL.9 đoạn Cửa Việt - Ngã tư Sòng (Km13+740) đến Km0+00 giao nhau với cảng Cửa Việt và QL.9D (Km0+00), tiếp tục đi theo QL.9D đến Km33+237 giao nhau với QL.1 tại Km727+300, tiếp tục đi theo QL.1 để ra Bắc (hoặc vào Nam theo chiều ngược lại). lưu ý đoạn QL.9D có cầu Đúc Km18+516 đang khai thác với tải trọng 13T. [Tổng chiều dài từ Km754+042 QL.1 theo QL.9, QL.9D đến QL.1 tại Km727+271 khoảng 47Km].

6. KHU VỰC T.T.HUẾ TỪ KM791A+500-KM904+800 QL.1:

 

6.1. Dự kiến phân luồng trong trường hợp xảy ra ách tắc giao thông trên tuyến QL.1, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

 

 

* Trường hợp xẩy ra tắc giao thông khu vực đường tránh TP.Huế (Km0+00-Km35+837).

 

- Phương án 1: đi theo tuyến QL.1 qua TP. Huế từ Km811+600-Km842+00 để đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). [Đi theo phương án này dài khoảng 30Km].

- Phương án 2: Có thể đi từ nút giao ngã tư Km827+318 QL.1 (Km14+528 QL.49) đi theo QL.49 đến Thuận An tại Km0+00 (gặp QL.49B tại Km53+400) đi theo QL.49B đến Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL.1 tại Km869+500) đi theo QL.1 để vào Nam; [đi theo phương án này dài khoảng 65Km].

 

(Lưu ý: đoạn từ Km34+469-Km38+350, Km100+500-Km102+594 QL.49B đang triển khai dự án sửa chữa và mở rộng nền mặt đường).

 

 

* Trường hợp xẩy ra tắc giao thông khu vực đèo Phước Tượng (Km869+766-Km872+510):

 

 

- Phương án 1: đi theo Hầm đường bộ Phước Tượng.

 

- Phương án 2: phân luồng ĐBGT vào cao tốc La Sơn – Túy Loan theo TL.14B (giao với QL.1 tại Km848+860 phải tuyến), rẽ vào 4,5 Km (tại Km4+500 TL.14B) là điểm đầu Km0+00 (của tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan); đi theo cao tốc La Sơn – Túy Loan để vào Đà Nẵng; [đi theo phương án này dài khoảng 82 Km].

 

* Trường hợp xẩy ra tắc giao thông tại khu vực đèo Phú Gia (Km884+050-Km886+850):

 

- Phương án 1: phân luồng theo đường vào Cảng Chân Mây (giao với QL.1 tại Km883) đi về hướng Cảng khoảng 4Km thì rẽ về đường du lịch Lăng Cô dài khoảng 6km gặp QL.1 tại Km889+200 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại); [đi theo phương án này dài khoảng 10Km].

 

- Phương án 2: đi theo Hầm đường bộ Phú Gia.

 

 

* Trường hợp xẩy ra tắc giao thông khu vực TP. Huế và thị xã Hương Thủy (Km826+00-Km826+500; Km829+00-Km830+540; Km831+420-Km831+440):

 

Phân luồng theo đường tránh TP.Huế (giao với QL.1 tại Km811+400) đi về hướng Nam, gặp QL.1 tại Km842+180 để đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). [đi theo phương án này dài khoảng 36 Km].

 

* Trường hợp xảy ra tắc giao thông khu vực huyện Phú Lộc (do ngập lụt Km866+800 – Km867+400):

 

Phương án: phân luồng đi từ Km827+318 QL.1 (ngã 4 tại Km14+528 QL.49) đi theo QL.49 đến Thuận An tại Km0+00 (gặp QL.49B tại Km53+400) đi theo QL.49B đến Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL.1 tại Km869+500) đi theo QL.1 vào Nam. [đi theo phương án này dài khoảng 65Km].

6.2. Trường hợp tắc giao thông QL.49 từ Km25+00 – Km78+00, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Phương án: Từ Km825+00 QL.1 (phía Bắc cầu Phú Xuân) đi theo QL.1 đến Km757+815 (gặp QL.9 tại Km0+00) đi theo QL.9 đến Km49+757 gặp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km249+728; đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để vào Nam (thị trấn A Lưới Km345+200); [đi theo phương án này dài khoảng 212,5 Km].

 

* Trên đây là các phương án phân luồng ĐBGT dự kiến cho các phương tiện từ Bắc đi vào Nam hoặc từ Nam đi ra Bắc (ra Bắc đi theo chiều ngược lại). Thực tế khi ách tắc tại 1 vị trí cụ thể sẽ lựa chọn phương án hợp lý.

 

* Lưu ý: Đối với các tuyến đường (Ngầm, Tràn, điểm ngập nước) do các Sở GTVT quản lý, đề nghị các Sở GTVT chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan rào đóng khi mất an toàn và kịp thời liên hệ với Cục QLĐB II, các Chi cục QLĐB khu vực để phối hợp trong quá trình thực hiện.