TB công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2

Ngày 26/5/2021

 TB công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2

File đính kèm