Phương án phân luồng trong mùa mưa lũ 2018

Ngày 16/7/2018

             Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ 2018, Cục Quản lý đường bộ II ban hành phương án phân luồng đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh khi xảy ra sự cố ách tắc như sau:

Dự kiến phương án phân luồng cho các phương tiện vào Nam hoặc ra Bắc (ra Bắc đi theo chiều ngược lại); thực tế khi ách tắc tại 1 vị trí cụ thể sẽ áp dụng phương án hợp lý

1. KHU VỰC TỈNH THANH HOÁ TỪ KM285+400-KM383 QL1:

- Phương án 1: Từ Thị Xã Bỉm Sơn (Km292+200 QL.1 giao với QL.217B tại Km0+00) đi theo QL.217B  đến Km16+100 gặp QL45 tại Km15+470, đi theo QL.45 đến Km32+100 gặp QL.217 tại Km31+400, đi theo QL217 đến Km57 (Bắc cầu Cẩm Thủy) giao đường HCM tại Km522+370 đi về phía Nam; từ QL1 đến đường HCM dài khoảng 58Km. (Đoạn QL45 này có 1 số cầu khai thác với tải trọng 13T).

 - Phương án 2: Từ Đò Lèn (Km301+250 QL.1 giao Km0+00-QL.217) đi theo QL.217 đến Km57+00 gặp đường HCM tại Km522+370 (Bắc cầu Cẩm Thuỷ) đi về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài 57 Km. (Đoạn QL.217 này có 1 số cầu khai thác với tải trọng 10T-13T).

 - Phương án 3: Từ TP.Thanh Hoá (Km325+180 QL.1 giao Km18+170 QL.47) theo QL.47 đến Km64+100 giao với đường HCM tại Km569+150 (xã Xuân Phú) đi về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 47Km. (đoạn QL.47này có cầu Sông Hoàng Km52+320 đang triển khai thi công, thuộc Dự án đầu tư 44 cầu yếu do Ban QLDA 6-Bộ GTVT quản lý, cầu Suối Chuỗi Km52+015 đx thi công sửa chữa xong đưa vào khai thác từ Quý I/2017).

 - Phương án 4: Từ TP. Thanh Hoá (Km327+500 QL.1 giao Km80+656 QL.45) theo QL.45 đến Km132+800 gặp đường HCM tại Km596 (Yên Cát) đi về phía Nam. Từ QL.1 tại TP Thanh Hóa  đến đường HCM theo phương án này dài khoảng 42Km. QL45 đoạn này còn 1 số cầu yếu tải trọng khai thác 13T (cầu Hoàng Sơn Km92+815, Tế Lợi 1 Km97+476, Bản Km104+489, Sọng Km116+560, Nước Lằng Km129+200)

 - Phương án 5: Từ Km377+420 QL.1 (giao tại Km9+290 đường Nghi Sơn-Bãi Trành) đi theo đường NS-BTr đến Km54+540 gặp đường HCM tại Km629+350 (Bãi Trành) đi theo đường HCM về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 45Km.

2. KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TỪ KM383-KM467 QL1:

- Phương án 1: Từ Km405+00 QL1 giao với QL48B tại Km11+500 (ngã tư TT Cầu Giát) đi theo QL.48B gặp QL.48 tại Km16+900 (ngã 3 Tuần), đi theo QL.48 về phía Nghĩa Đàn đến Km28+100 QL.48 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) giao đường HCM tại Km650+600, đi theo đường HCM về phía Nam. Từ TT Cầu Giát  đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 25Km.

- Phương án 2: Từ Km412+500 QL.1 (ngã ba Yên Lý Km0+00 QL.48) theo QL.48 đến Km28+100 giao với đường HCM tại Km650+600 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) đi theo đường HCM về phía Nam. Từ ngã 3 Yên Lý QL.1 đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 28Km.

- Phương án 3: Từ ngã 3 cầu Bùng-Diễn Châu Km419+800 QL1 (Km0+00 QL.7B) đi đến Km22+500 QL.7B gặp QL.7 tại Km18+00, theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. Từ Km419+800 QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn-Anh Sơn dài khoảng 55km. (Đoạn QL.7B có 1 số cầu khai thác tải trọng 13T).

- Phương án 4: Từ Km424+950 QL.1 (ngã tư TT Diễn Châu giao Km0+00 QL.7) đi theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. Từ Km424+950-QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn dài khoảng 51Km. Hiện nay đoạn tuyến Km0-Km36 QL.7 thuộc dự án nâng cấp cải tạo đang bị đình hoãn; hiện tại các cầu yếu trong đoạn Km0+00-Km50+700 QL.7 đã được sửa chữa và tháo dỡ biển hạn chế tải trọng).

- Phương án 5: Từ Km448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh TP Vinh đến Km20+100 QL.46 (Km14+1100 Tránh TP Vinh), theo QL.46 đến Km60+00 (ngã ba Thanh Thuỷ giao với đường HCM tại Km747+00), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km448+680 QL.1 (nút giao đường Tránh TP Vinh phía Bắc) đến đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thủy) dài khoảng 55 Km. Từ nút giao phía Nam đường tránh TP Vinh với QL.1 tại Km467+00 đi theo QL.46 đến đường HCM dài khoảng 50Km.

- Phương án 6: Từ Km 448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh Vinh đến Km14+1100, gặp QL.46 tại Km20+100 (Tây cầu Lò) đi theo QL.46 đến TT Nam Đàn (Km33+400 QL.46 giao Km56+300 QL.46C), đi theo QL.46C (ven đê Sông Lam) về Bắc cầu Bến Thủy tại (Km22+250 ĐT542 giao Km24+100 Tránh Vinh), và đi về phía Nam. Từ nút giao đường tránh TP Vinh (phía Bắc) đến Bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 52Km.

- Phương án 7: Từ Km458+080 QL.1 (nút giao ngã ba Quán Bánh QL.1 với QL.46B) đi theo QL.46B đến gặp QL.46 tại Km24+500 đi theo QL.46 đến TT Nam Đàn (Km33+400 QL.46 giao Km56+300 QL.46C), đi theo QL.46C (ven đê Sông Lam) về Bắc cầu Bến Thủy tại (Km22+250 QL.46C giao Km24+100 Tránh Vinh), và đi về phía Nam. Từ  nút giao đường tránh TP Vinh (phía Bắc) đến Bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 43Km.

- Phương án 8: Từ Km463+560 QL.1 (ngã tư chợ Vinh) theo QL.46 lên nút giao tuyến tránh TP. Vinh, đi theo QL.46 gặp Km747+00 ĐHCM (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. Từ TP Vinh  theo QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 46Km.

- Phương án 9: Từ Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C lên thị trấn Nam Đàn, đi theo QL.46 lên đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. Từ  Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C, QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 60Km.

- Phương án 10: Từ Km458+080-QL.1 (ngã tư Quán Bánh, Km0+00 QL.46B) đi theo QL.46B gặp Km24+500 QL.46, đi theo QL.46 lên đường Hồ Chí Minh tại Km747+00 (ngã ba thanh thủy) đi theo đường Hồ Chí Minh về Nam. Từ Km458+00 QL.1 (ngã tư Quán Bánh) qua QL.46 đến đường HCM dài khoảng 45Km.

3. KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH TỪ KM467-KM595 QL1:

- Phương án 1: Từ Km483+200 QL.1 (TX Hồng Lĩnh, giao Km0+00 QL.8) đi theo QL.8 đến Km35+500 (TT Phố Châu, giao đường HCM tại Km776+250), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km483+200 QL.1 (TX Hồng Lĩnh) đến đường HCM (tại TT Phố Châu) dài khoảng 35Km. Đoạn tuyến Km0-Km37 QL.8 thuộc dự án nâng cấp cải tạo, hiện nay đã thi công cơ bản xong.

- Phương án 2: Từ Km493+900 QL1 (Thị Trấn Can Lộc, Km11+970-ĐT548) theo ĐT.548 gặp QL.15 tại Km386+100 (ngã Ba Khiêm Ích), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

(Từ Thị Trấn Can Lộc theo ĐT.548, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 36Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T).

- Phương án 3: Từ Km504+900 QL1 (Nút giao phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh) đi theo đường tránh đến gặp Km18+100 ĐT550 theo ĐT550 đến Km30+600 gặp QL.15 tại Km395+750 (ngã 3 Khe Giao), theo QL15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (Ngã 3 Phúc Đồng), theo đường HCM đi vào Nam. Từ Km504+900 QL.1 đi theo đường tránh, ĐT550, QL.15 đến đường HCM dài khoảng 36Km.

- Phương án 4: Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh, Km18+00 QL.12C) đi theo QL.12C đến Km68+900 (TT Đồng Lê, gặp Km50+600 QL12A), đi theo QL.12A đến TT Ba Đồn (Km621+100 QL.1), đi theo QL.1 vào Nam;  hoặc từ TT Đồng Lê đi theo QL.12C đến Km98, gặp ĐHCM tại Km879+600 (ngã 3 Xuyên Á), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh) đến đường ĐHCM (ngã 3 xuyên Á) dài khoảng 80 Km, còn đi theo QL.12A đến gặp QL.1 tại Ba Đồn dài khoảng 101Km. Đoạn tuyến QL.12A có 1 số cầu yếu như cầu Quai Vạc Km27+710 và cầu Soong Km61+800 tải trọng khai thác 18T.

Tuy nhiên phương án đi theo đường HCM vào Nam cần chú ý đoạn từ Km909+400-Km912+300 đường HCM (Bắc đèo Đá Đẽo) về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt.

- Phương án 5: Từ Km503+462 QL1 (Ngã ba Giang, Km13+996-QL.15B) theo QL.15B gặp QL.15 tại Km387+590 (ngã Ba Đồng Lộc), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

(Từ Ngã ba Giang theo QL.15B, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 37Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T).

4. KHU VỰC QUẢNG BÌNH TỪ KM595-KM717 QL1:

- Phương án 1: Từ Km621+100 QL.1 (Ba Đồn), giao với QL.12A tại Km0+00 đi theo QL.12A đến Km78+500 gặp đường HCM tại Km898+50 (ngã 3 Pheo) để đi về phía Nam; (Lưu ý đoạn từ Km909+400-Km912+300 đường HCM Bắc đèo Đá Đẽo về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt; đoạn QL.12A từ QL.1 (Ba Đồn) đến đường Hồ Chí Minh (ngã 3 Pheo) dài khoảng: 79km, có cầu Quảng Liên tại Km14+350 tải trọng khai thác 15T, cầu Quai Vạc Km27+716 và cầu Soong Km61+700 đã thi công xong, tải trọng khai thác HL93).

- Phương án 2: Từ Km626+800 QL.1 (Nam cầu Gianh) giao với đường ĐT.560 (TL 2B cũ tại Km0+00) đi theo ĐT560 đến Km12+00 gặp QL.15 tại Km571+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL.15 đến Km580+800 gặp đường HCM tại Km 959+780 để đi về phía Nam. Từ Km626+800 QL.1 (Nam cầu Gianh) đến Km 959+780 ĐHCM dài khoảng 20Km; (ĐT.560 có cầu Giếng Kiệt, Khe Trại 1, Khe Trại 2 và Sông Đào Km8+110 đều có tải trọng khai thác 13T).

- Phương án 3: Từ Km645+730 QL.1 (TT. Hoàn Lão) theo ĐT.561 (TL.2 cũ) đến Km12+00 gặp QL.15 tại Km571+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL.15 đến Km580+800 gặp đường HCM tại Km959+780 để đi về phía Nam. Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 21Km. Đoạn ĐT.561 có các cầu khai thác với tải trọng 13T là cầu Hiểm Km1+450, cầu Đồng Tiền, cầu Đường Vòng, cầu Đôi, cầu Phú Lễ và cầu Thọ Lộc Km11+500.

- Phương án 4: Từ Km671+020 QL.1 (Bắc cầu Quán Hàu) theo QL.9B lên Km997+870 ĐHCM đi về phía Nam. (Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 4Km; đoạn QL.9B có cầu Trung Trinh tại Km1+570 cắm biển tải trọng xe trục đơn 15T, xe sơ mi 24T, xe Rơ móc 35T; đoạn QL.9B có ngầm Vĩnh Tuy Km3+250 đã xây dựng cống mới với tải trọng thiết kế HL93 để chống ngập lụt).

            - Phương án 5: Từ Km651+800 (nút giao phía Bắc của đường tránh TP Đồng Hới) hoặc Km671+020 (nút giao phía Nam đường tránh TP Đồng Hới) đi theo đường tránh đến Km658+100 gặp ĐT.570 tại Km8+900 và đi theo đường tỉnh lộ này qua cầu Trại Gà 1 và 2 (đã xây dựng mới với hoạt tải HL93) đến đường HCM nhánh Đông tại Km983+670 hoặc Km983+900 theo đường HCM về phía Nam. Từ nút giao phía Bắc đường tránh đến đường HCM dài khoảng 16Km, từ nút giao phía Nam đường tránh đến đường HCM dài khoảng 19Km.

   - Phương án 6: Từ Km651+800 (nút giao phía Bắc của đường tránh TP Đồng Hới) hoặc Km671+020 (nút giao phía Nam đường tránh TP Đồng Hới) đi theo đường tránh đến Km662+200 gặp ĐT567B tại Km3+50 và đi theo đường tỉnh ĐT567B đến Km6+00 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km988+850 theo đường HCM về phía Nam. Từ nút giao phía Bắc đường tránh đến đường HCM dài khoảng 15Km, từ nút nút giao phía Nam đường tránh đến đường HCM dài khoảng 13Km. Lưu ý đoạn TL.567B có cầu Mỹ Cương Km4+600 là cầu hẹp B=4m tải trọng khai thác 10T.

5. KHU VỰC QUẢNG TRỊ  TỪ KM717-KM791A+500 QL1:

- Phương án 1: Từ Km723+080 QL.1 (trùng với Km37+176 QL.9D) thuộc xã Vĩnh Chấp - huyện Vĩnh Linh theo QL.9D đến Km49+937 gặp đường HCM tại Km1053+100, đi theo đường HCM về phía Nam hoặc ra Bắc. (lưu ý đoạn QL.9D có 2 cầu đang khai thác với tải trọng 10T: cầu Bảo Đài Km….. và Khe Cáy Km….); từ QL.1 tại Km723+080 Vĩnh Chấp đến ĐHCM tại Km1053 dài khoảng 16km.

- Phương án 2: Từ Km757+700 QL.1 (trùng với Km0+00-QL.9) TP. Đông Hà theo QL.9 đến Km50+700 gặp ĐHCM nhánh Tây tại Km249+728, theo đường HCM nhánh Tây đi về phía Nam; (từ QL.1 đến ĐHCM nhánh Tây dài 50.7 km).

- Phương án 3: Từ Km754+042 QL.1 (Ngã tư Sòng, Km0+00 Tránh Bắc QL.9) đi theo tuyến Tránh Bắc đến Km8+00 gặp đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) tại Km1080 + 550, để vào Nam hoặc ra Bắc; (từ Km757+042 QL.1 đến Km1080+550 ĐHCM nhánh Đông dài 8 Km).

6. KHU VỰC T.T.HUẾ TỪ KM791A+500-KM904+800 QL1:

Tuyến đường QL.1 qua tỉnh T.T.Huế gặp nhiều khó khăn trong phương án phân luồng, do tuyến QL.49B thường xuyên bị ngập lụt, tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết có thể phân luồng theo các phương án sau:

6.1. Trường hợp 1: Tắc giao thông khu vực đường tránh TP Huế từ Km0+00-Km35+837.

Tuyến đường QL.1 qua tỉnh T.T.Huế gặp nhiều khó khăn trong phương án phân luồng, do tuyến QL.49B thường xuyên bị ngập lụt, tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết có thể phân luồng theo các phương án sau:

6.1. Trường hợp 1: Tắc giao thông khu vực đường tránh TP Huế từ Km0+00-Km35+837.

- Phương án 1: đi theo tuyến QL.1 qua TP Huế từ Km811+600-Km842+00 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). Đi theo phương án này dài khoảng 30Km.

- Phương án 2: Có thể đi từ Km827+318 QL.1 (ngã 4 tại Km14+528 QL.49) đi theo QL.49 đến Thuận an tại Km0+00 (gặp QL.49B tại Km53+400) đi theo QL.49B đến

Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL.1 tại Km869+500) đi theo QL.1 vào Nam; đi theo phương án này dài khoảng 65Km.

(Lưu ý: đoạn từ Km83+00-Km93+00, QL.49B mặt đường hẹp (Bm=3.50m) đang triển khai dự án mở rộng nền mặt đường từ 3,5m lên 7m, hiện tại đoạn này đã thi công hoàn thành từ km83-km86; đoạn từ Km86+00-Km93+00, QL.49B đang thi công mở rộng nền mặt đường và mưa lũ thường ngập cục bộ tại Km55+400-Km56)

6.2. Trường hợp 2: Tắc giao thông khu vực đèo Phước Tượng từ Km869+766-Km872+510: đi theo Hầm đường bộ Phước Tượng.

6.3. Trường hợp 3: Tắc giao thông khu vực đèo Phú Gia từ Km884+050-Km886+850:

- Phương án 1: sẽ phân luồng theo đường vào Cảng Chân Mây (giao với QL.1 tại Km883) đi về hướng Cảng khoảng 4Km thì rẽ về đường du lịch Lăng Cô dài khoảng 6km gặp QL.1 tại Km889+200 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại); (đoạn đường này dài khoảng 10Km thông xe tải trọng H30-XB80).

- Phương án 2: đi theo Hầm đường bộ Phú Gia.