PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 2020 TUYẾN QL1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRONG MÙA MƯA LŨ KHI XẢY RA SỰ CỐ ÁCH TẮC

Ngày 11/6/2020

 PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG ĐBGT 2020

  TUYẾN QL.1 VÀ ĐƯỜNG HCM TRONG MÙA MƯA LŨ

KHI XẢY RA SỰ CỐ ÁCH TẮC

 

Dự kiến phương án phân luồng cho các phương tiện vào Nam hoặc ra Bắc

(ra Bắc đi theo chiều ngược lại); thực tế khi ách tắc tại 1 vị trí cụ thể

sẽ áp dụng phương án hợp lý.

 

 1. KHU VỰC TỈNH THANH HOÁ TỪ KM285+400-KM383 QL1:

 - Phương án 1: Từ Thị Xã Bỉm Sơn (Km293+950 QL.1 giao với QL.217B tại Km0+00, qua cầu vượt) đi theo QL.217B  đến Km16+100 gặp QL45 tại Km15+470, đi theo QL.45 đến Km32+100 gặp QL.217 tại Km31+400, đi theo QL217 đến Km57+00 (Bắc cầu Cẩm Thủy) giao đường HCM tại Km522+100 đi về phía Nam; [từ QL1 đến đường HCM dài khoảng 58Km. (Đoạn QL45 này có 1 số cầu khai thác với tải trọng 18T)].

 - Phương án 2: Từ Đò Lèn (Km300+500 QL.1 giao Km0+00-QL.217) đi theo QL.217 đến Km57+00 gặp đường HCM tại Km522+100 (Bắc cầu Cẩm Thuỷ) đi về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 57 Km. (Đoạn QL.217 này có 1 số cầu khai thác với tải trọng 18T).

 - Phương án 3: Từ ngã tư Nguyễn Trãi, TP.Thanh Hoá (Km325+180 QL.1 giao Km18+120 QL.47 với Km325+180 QL.1), đi theo QL.47 đến ngã tư Phú Sơn (giao Km20+050 QL.47 với Km75+00 QL.45) đi theo QL.45 đến ngã ba Nhồi (giao Km76+600 QL.45 với Km21+600 QL.47), rẽ phải đi theo QL.47 đến Km64+950 giao với đường HCM tại Km566+700 (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) đi về phía Nam. (Tổng chiều dài từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 47Km).

 - Phương án 4: Từ ngã tư Voi, TP. Thanh Hóa (giao đường Hải Thượng Lãn Ông với QL.1 tại Km327+500), đi theo đường Hải Thượng Lãn Ông (dài 2Km) đến giao với QL.45 tại Km80+650, đi theo QL.45 đến Km132+800 gặp đường HCM tại Km596 (thị trấn Yên Cát- huyện Như Xuân), đi về phía Nam. [Tổng chiều dài từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 54Km; QL45 đoạn này còn 1 số cầu yếu tải trọng khai thác 18T (cầu Hoàng Sơn Km92+815, Tế Lợi 1 Km97+476, Bản Km104+489, Sọng Km116+560, Nước Lằng Km129+200)].

 - Phương án 5: Từ Km377+420 QL.1 (giao tại Km9+290 đường Nghi Sơn-Bãi Trành) đi theo đường NS-BTr đến Km54+540 gặp đường HCM tại Km629+350 (Bãi Trành) đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 45Km].

 

2. KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TỪ KM383-KM467 QL1:

- Phương án 1: Từ Km404+330 QL.1 giao với QL.48B tại Km11+500 (ngã tư TT Cầu Giát) đi theo QL.48B gặp QL.48 tại Km16+900 (ngã 3 Tuần), đi theo QL.48 về phía Nghĩa Đàn đến Km28+100 QL.48 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) giao đường HCM tại Km650+600, đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ TT Cầu Giát  đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 25Km].

- Phương án 2: Từ Km412+200 QL.1 (ngã ba Yên Lý Km0+00 QL.48), rẽ trái lên cầu vượt Yên Lý theo QL.48 đến Km28+100 giao với đường HCM tại Km650+600 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ ngã 3 Yên Lý QL.1 đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 28Km].

- Phương án 3: Từ ngã 3 cầu Bùng-Diễn Châu Km420+800 QL1 (Km0+00 QL.7B) đi đến Km22+500 QL.7B gặp QL.7 tại Km18+00, theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. [Từ Km419+800 QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn-Anh Sơn dài khoảng 55km. (Đoạn QL.7B có 1 số cầu khai thác tải trọng 13T)].

- Phương án 4: Từ Km424+950 QL.1 (ngã tư TT Diễn Châu giao Km0+00 QL.7) đi theo QL.7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL.7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. [Từ Km424+950-QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn dài khoảng 51Km].

- Phương án 5: Từ Km448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh TP Vinh đến Km20+100 QL.46 (Km14+1100 Tránh TP Vinh), theo QL.46 đến Km60+00 (ngã ba Thanh Thuỷ giao với đường HCM tại Km747+00), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km448+680 QL.1 (nút giao đường Tránh TP Vinh phía Bắc) đến đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thủy) dài khoảng 55 Km. Từ nút giao phía Nam đường tránh TP Vinh với QL.1 tại Km467+00 đi theo QL.46 đến đường HCM dài khoảng 50Km].

- Phương án 6: Từ Km 448+680 QL.1 (nút giao QL.1 với tuyến tránh TP. Vinh phía Bắc) đi theo tuyến tránh Vinh về phía Nam. [Từ nút giao đường tránh TP. Vinh (phía Bắc) đến Bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 25 Km].

- Phương án 7: Từ Km458+080 QL.1 (nút giao ngã ba Quán Bánh QL.1 với QL.46B) đi theo QL.46B đến gặp tuyến tránh Vinh tại Km11+600, đi theo tuyến tránh Vinh về phía Nam. [Từ Km458+080 QL.1 đến bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 18Km].

- Phương án 8: Từ Km463+560 QL.1 (ngã tư chợ Vinh) theo QL.46 lên nút giao tuyến tránh TP. Vinh, đi theo QL.46 gặp Km747+00 ĐHCM (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. [Từ TP Vinh  theo QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 46Km].

- Phương án 9: Từ Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C lên thị trấn Nam Đàn, đi theo QL.46 lên đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. [Từ  Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo QL.46C, QL.46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 60Km].

- Phương án 10: Từ Km458+080-QL.1 (ngã tư Quán Bánh, Km0+00 QL.46B) đi theo QL.46B gặp Km24+500 QL.46, đi theo QL.46 lên đường Hồ Chí Minh tại Km747+00 (ngã ba thanh thủy) đi theo đường Hồ Chí Minh về Nam. [Từ Km458+00 QL.1 (ngã tư Quán Bánh) qua QL.46 đến đường HCM dài khoảng 45Km].

 

3. KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH TỪ KM467-KM595 QL1:

- Phương án 1: Từ Km483+200 QL.1 (TX. Hồng Lĩnh, giao Km0+00 QL.8) đi theo QL.8 đến Km35+500 (TT Phố Châu, giao đường HCM tại Km776+250), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km483+200 QL.1 (TX. Hồng Lĩnh) đến đường HCM (tại TT Phố Châu) dài khoảng 35Km].

- Phương án 2: Từ Km493+900 QL.1 (Thị Trấn Can Lộc, Km11+970-ĐT548) theo ĐT.548 gặp QL.15 tại Km386+100 (ngã Ba Khiêm Ích), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

[Từ Thị Trấn Can Lộc theo ĐT.548, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 36Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T].

- Phương án 3: Từ Km504+900 QL.1 (Nút giao phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh) đi theo đường tránh đến gặp Km18+100 ĐT550 theo ĐT550 đến Km30+600 gặp QL.15 tại Km395+750 (ngã 3 Khe Giao), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (Ngã 3 Phúc Đồng), theo đường HCM đi vào Nam. [Từ Km504+900 QL.1 đi theo đường tránh, ĐT550, QL.15 đến đường HCM dài khoảng 36Km].

- Phương án 4: Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh, Km18+00 QL.12C) đi theo QL.12C đến Km68+900 (TT Đồng Lê, gặp Km50+600 QL12A), đi theo QL.12A đến TT Ba Đồn (Km621+100 QL.1), đi theo QL.1 vào Nam;  hoặc từ TT Đồng Lê đi theo QL.12C đến Km98, gặp ĐHCM tại Km879+600 (ngã 3 Xuyên Á), đi theo đường HCM về phía Nam. [Từ Km565+150 QL.1 (TT Kỳ Anh) đến đường ĐHCM (ngã 3 xuyên Á) dài khoảng 80 Km, còn đi theo QL.12A đến gặp QL.1 tại Ba Đồn dài khoảng 101Km. Đoạn tuyến QL.12A có 1 số cầu yếu như cầu Quai Vạc Km27+710 và cầu Soong Km61+800 tải trọng khai thác 18T].

- Phương án 5: Từ Km503+462 QL1 (Ngã ba Giang, Km13+750-QL.15B) theo QL.15B đến Km2+300 gặp QL.15 tại Km387+590 (ngã Ba Đồng Lộc), theo QL.15 đến Km413+800-QL.15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (ngã 3 Phúc Đồng), sau đó theo đường HCM đi vào Nam.

(Từ Ngã ba Giang theo QL.15B, QL.15 đến đường HCM tại ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 37,7Km; lưu ý cầu Cây Trung tại Km394+214 QL.15 lưu thông với tải trọng: xe thân liền 18T, xe sơ mi rơ mooc 25T và xe kéo mooc là 40T).

 

4. KHU VỰC QUẢNG BÌNH TỪ KM595-KM717 QL1:

- Phương án 1: Từ Km621+100 QL.1 (Ba Đồn), nút giao với QL.12A tại Km0+00 đi theo QL.12A đến Km78+500 gặp đường HCM tại Km898+50 (ngã 3 Pheo) để đi về phía Nam; (Lưu ý đoạn từ Km909+400-Km912+300 đường HCM Bắc đèo Đá Đẽo về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt). [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 21 Km].

- Phương án 2: Từ Km626+800 QL.1 (Nam cầu Gianh), nút giao với đường ĐT.560 tại Km0+00 phía Nam cầu Gianh, đi theo ĐT560 đến Km11+00 gặp QL.15 tại Km571+700 đi theo QL.15 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đến Km576+300 gặp đường HCM tại Km 965+500 để đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 18Km; (ĐT.560 có cầu Giếng Kiệt, Khe Trại 1, Khe Trại 2 và Sông Đào đều có tải trọng khai thác 13T)].

- Phương án 3: Từ Km645+730 QL.1 (nút giao với ĐT.561 tại Km0, TT. Hoàn Lão) theo ĐT.561 đến Km12+00 gặp QL.15 tại Km671+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL.15 đến Km576+300 gặp đường HCM tại Km965+500 để đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 16.50 Km].

- Phương án 4: Từ Km658+100 QL.1- đoạng tránh TP Đồng Hới (nút giao với QL.9E) đi theo QL.9E 2.90Km gặp đường Hồ Chí Minh tại Km983+900 và theo đường Hồ Chí Minh đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 2.9 Km].

- Phương án 5: Từ Km671+020 QL.1 (Bắc cầu Quán Hàu) theo QL.9B lên Km997+870 ĐHCM đi về phía Nam. [Từ QL.1 đến ĐHCM dài khoảng 4Km]; (đoạn QL.9B có cầu Trung Trinh tại Km1+570 cắm biển tải trọng xe trục đơn 15T, xe sơ mi 24T, xe Rơ móc 35T; đoạn QL.9B có có ngầm Vĩnh Tuy Km3+250 đã xây dựng cống mới với tải trọng thiết kế HL93 để chống ngập lụt).

  - Phương án 6: Từ Km662+200 QL.1 - đoạn tránh TP Đồng Hới (nút giao với ĐT.567B tại Km3+050) đi theo đường tỉnh ĐT567B đến gặp đường HCM nhánh Đông tại Km988+850 theo đường HCM về phía Nam. [Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 3.0Km, từ nút nút giao phía Nam đường tránh đến đường HCM dài khoảng 13Km]. Lưu ý đoạn ĐT.567B có cầu Mỹ Cương Km4+600 là cầu hẹp B=4m tải trọng khai thác 10T.

 

5. KHU VỰC QUẢNG TRỊ  TỪ KM717-KM791A+500 QL1:

- Phương án 1: Từ Km723+075 QL.1 (trùng với Km37+433 QL.9D) thuộc xã Vĩnh Chấp - huyện Vĩnh Linh theo QL.9D đến Km50+133 gặp đường HCM tại Km1053+100, đi theo đường HCM nhánh Đông về phía Nam hoặc ra Bắc (lưu ý đoạn QL.9D có 2 cầu đang khai thác với tải trọng 10T: cầu Bảo Đài Km37+880 và Khe Cáy Km44+022). [Từ QL.1 tại Km723+075 Vĩnh Chấp đến ĐHCM tại Km1053 dài khoảng 12.70km].

- Phương án 2: Từ Km757+815 QL.1 (Km0+00-QL.9) TP. Đông Hà theo QL.9 đến Km49+757 gặp ĐHCM nhánh Tây tại Km249+728, theo đường HCM nhánh Tây đi về phía Nam. [từ QL.1 đến ĐHCM nhánh Tây dài 49.76 Km].

- Phương án 3: Từ Km754+042 QL.1 (Ngã tư Sòng, Km0+00 Tránh Bắc QL.9) đi theo tuyến Tránh Bắc đến Km8+002 gặp đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) tại Km1080+550, để vào Nam hoặc ra Bắc. [từ Km757+042 QL.1 đến Km1080+550 ĐHCM nhánh Đông dài khoảng 8 Km].

- Phương án 4: Từ Km737+846 QL.1 (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh; Km0+00 đường T100- đường nối từ QL.1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông) đi theo đường T100 - đường nối từ QL.1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đến Km13+090 gặp đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1062+953 để vào Nam hoặc ra Bắc (đường T100 chui qua nhịp cuối cầu Hiền Lương 2 Km738+014 QL.1 tuyến tránh Di tích Hiền Lương). [Tổng chiều dài từ QL.1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông khoảng 13Km].

- Phương án 5: Từ Km754+042 QL.1 (Ngã tư Sòng, giao QL.9 tại Km13+740, đi theo QL.9 đến Km0+00 (Cảng Cửa Việt, QL.9D tại Km0+00), đi theo QL.9D đến Km33+237 gặp QL.1 tại Km727+271, đi theo QL.1 để ra Bắc hặc vào Nam; lưu ý đoạn QL.9D có cầu Đúc Km18+516 đang khai thác với tải trọng 13T. [Tổng chiều dài từ Km754+042 QL.1 theo QL.9, QL.9D đến QL.1 tại Km727+271 khoảng 47Km].

 

6. KHU VỰC T.T.HUẾ TỪ KM791A+500-KM904+800 QL1:

Tuyến QL.1 qua tỉnh T.T.Huế gặp nhiều khó khăn trong phương án phân luồng ĐBGT do tuyến QL.49B đoạn từ Km0+00 Km48+00 thường xuyên bị ngập lụt, tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết có thể phân luồng theo các phương án sau:

* Trường hợp 1: Tắc giao thông khu vực đường tránh TP.Huế (Km0+00-Km35+837).

- Phương án 1: đi theo tuyến QL.1 qua TP. Huế từ Km811+600-Km842+00 để đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). [Đi theo phương án này dài khoảng 30Km].

- Phương án 2: Có thể đi từ nút giao ngã tư Km827+318 QL.1 (Km14+528 QL.49) đi theo QL.49 đến Thuận an tại Km0+00 (gặp QL.49B tại Km53+400) đi theo QL.49B đến Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL.1 tại Km869+500) đi theo QL.1 để vào Nam; [đi theo phương án này dài khoảng 65Km].

(Lưu ý: đoạn từ Km53+400-Km54+500, Km69+00-Km71+00 QL.49B đang triển khai dự án mở rộng nền mặt đường).

* Trường hợp 2: Tắc giao thông khu vực đèo Phước Tượng (Km869+766-Km872+510):

- Phương án 1: đi theo Hầm đường bộ Phước Tượng.

- Phương án 2: phân luồng ĐBGT vào cao tốc La Sơn – Túy Loan theo TL.14B (giao với QL.1 tại Km848+860 phải tuyến), rẽ vào 4,5 Km (tại Km4+500 TL.14B) là điểm đầu Km0+00 (cao tốc La Sơn – Túy Loan); đi theo cao tốc La Sơn – Túy Loan để vào Đà Nẵng; [đi theo phương án này dài khoảng 82,1 Km].

* Trường hợp 3: Tắc giao thông tại khu vực đèo Phú Gia (Km884+050-Km886+850):

- Phương án 1: phân luồng theo đường vào Cảng Chân Mây (giao với QL.1 tại Km883) đi về hướng Cảng khoảng 4Km thì rẽ về đường du lịch Lăng Cô dài khoảng 6km gặp QL.1 tại Km889+200 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại); [đi theo phương án này dài khoảng 10Km].

- Phương án 2: đi theo Hầm đường bộ Phú Gia.

* Trường hợp 4: Tắc giao thông khu vực TP. Huế và thị xã Hương Thủy ( Km826+00-Km826+500; Km829+00-Km830+540; Km831+420-Km831+440):

Phân luồng theo đường tránh TP.Huế (giao với QL.1 tại Km811+400) đi về hướng Nam, gặp QL.1 tại Km842+180 để đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). [đi theo phương án này dài khoảng 35,837 Km].

* Trường hợp 5: Tắc giao thông khu vực huyện Phú Lộc (do ngập lụt Km866+800 – Km867+400):

Có thể đi từ Km827+318 QL.1 (ngã 4 tại Km14+528 QL.49) đi theo QL.49 đến Thuận an tại Km0+00 (gặp QL.49B tại Km53+400) đi theo QL.49B đến Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL.1 tại Km869+500) đi theo QL.1 vào Nam; [đi theo phương án này dài khoảng 65Km].

* Trường hợp tắc giao thông QL.49 từ Km25+00 – Km78+00:

QL.49 là tuyến đường độc đạo, khó khăn khi phân luồng; tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết có thể phân luồng ĐBGT từ TP.Huế - A Lưới hoặc chiều ngược lại theo phương án sau: Từ Km825+00 QL.1 (qua cầu Phú Xuân) đi theo QL.1 đến Km754+073 (gặp QL.9 tại Km0+00) đi theo QL.9 đến Km49+750 gặp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km249+728; đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để vào Nam; [đi theo phương án này dài khoảng 212,48 Km].

 

Trên đây là dự kiến phương án phân luồng ĐBGT, thực tế khi xẩy ra ắch tắc

tại một vị trí cụ thể sẽ áp dụng phương án hợp lý.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                            

 Bản đồ phân luồng tại đây