Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Cục Quản lý đường bộ II lần thứ 14, năm 2015

Ngày 08/4/2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thao truyền thống

 Cục Quản lý đường bộ  II lần thứ 14, năm 2015.

 

                                     

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-TCĐBVN-CĐTCĐBVN, ngày 30/3/2015 của Tổng cục ĐBVN và Công đoàn Tổng cục ĐBVN về tổ chức Hội thao truyền thống Tổng cục ĐBVN lần thứ 10 năm 2015 và Chương trình phối hợp tổ chức các phong trào thi đua năm 2015 của Cục và Công đoàn Cục, Cục trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Cục QLĐB II thống nhất tổ chức Hội thao truyền thống Cục QLĐB II lần thứ 14, năm 2015, cụ thể như sau:        

I. Mục đích ý nghĩa:

Duy trì tổ chức Hội thao truyền thống Cục QLĐB II, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Cục, Ban Thường vụ Công đoàn Cục đối với phong trào thể dục thể thao, nhằm:

- Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực rèn luyện sức khoẻ, tăng cường thể lực để nâng cao hiệu suất công tác, năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường mối quan hệ thân thiện, hiểu biết lẫn nhau, là sân chơi hấp dẫn thu hút người lao động tham gia vào các hoạt động thể thao, góp phần tích cực đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết nội bộ, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú, lành mạnh trong mỗi cơ quan, đơn vị.       

II. Nội dung, đối tượng và hình thức tổ chức Hội thao:

1. Nội dung Hội thao:

Hội thao truyền thống Cục QLĐB II lần thứ 14, năm 2015 được tổ chức gồm 4 môn: Bóng bàn, Cầu lông, Tennis và bóng đá mi ni.

        Các VĐV tham gia Hội thao được sắp xếp thi đấu theo 3 nhóm tuổi sau:

       - Nhóm 1: Dưới 40 tuổi;

       - Nhóm 2: Từ 40 tuổi đến 49 tuổi;

       - Nhóm 3: Từ 50 tuổi đến 60 tuổi.

Trong mỗi độ tuổi trên, môn Bóng bàn thi đấu 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ phối hợp; môn Tennis thi đấu 2 nội dung: đơn nam, đôi nam; môn Cầu lông với lứa tuổi từ 50 đến 60 tuổi thi đấu 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam -  nữ, 2 độ tuổi còn lại thi đấu 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ phối hợp; môn bóng đá mi ni thi đấu 7 người.

Trong 3 môn bóng bàn, cầu lông và tennis thì cầu thủ ở lứa tuổi trên được đăng ký thi đấu ở lứa tuổi dưới nhưng không thi đấu ở 2 độ tuổi trong cùng 1 nội dung ở 1 môn thi đấu của Hội thao.

Ví dụ: Cầu thủ Nguyễn Văn A thuộc độ tuổi 40- 49 thi đấu môn cầu lông không được đăng ký thi đấu 2 đôi  nam cầu lông vừa lứa tuổi dưới 40,vừa lứa tuổi 40-49; cầu thủ này được đăng ký thi đấu đôi Nam cầu lông lứa tuổi 40-49, đôi Nam- nữ cầu lông lứa tuổi dưới 40, ngược lại và các trường hợp khác.

Tuổi của cầu thủ thi đấu ở các môn của Hội thao được tính tròn năm ( đủ 12 tháng), tháng tuổi được tính hết tháng 7/2015 ( tính đến Hội thao cấp Tổng cục ĐBVN).

+ Lứa tuổi dưới 40: Sinh từ tháng 8 năm 1975 lại nay;

+ Lứa tuổi 40-49: Sinh từ tháng 8/1965 đến tháng 7/1975;

+ Lứa tuổi 50-60: Sinh từ tháng 7/1965 đến tháng 7/1955.

Trong mỗi môn thi đấu của Hội thao, không khống chế số lượng cầu thủ của đơn vị đăng ký tham gia Hội thao.

Điều kiện để hình thành giải đấu chung cho cả 4 môn của Hội thao là phải có ít nhất 3 đơn, 3 đôi thi đấu ở mỗi nội dung và có ít nhất đại diện VĐV của 2 đơn vị trở lên thì mới hình thành giải đấu, riêng môn bóng đá mi ni phải có ít nhất 3 đơn vị tham gia mới hình thành giải đấu. Khi lứa tuổi trên không đủ cầu thủ đăng ký thi đấu để hình thành giải đấu thì BTCHT chuyển xếp các cầu thủ này vào bốc thăm thi đấu ở ngay lứa tuổi dưới liền kề.

Một cầu thủ được tham gia thi đấu không quá 3 nội dung ở 2 môn thi đấu (có thể 2 nội dung ở môn này và 1 nội dung ở môn khác). Riêng cầu thủ thi đấu môn tennis và bóng đá mi ni các đơn vị nghiên cứu, bất đắc dĩ mới đăng ký thi đấu thêm ở môn khác nhằm tránh trùng trận đấu ở môn khác mà  BTCHT không thể cho phép chờ đợi lâu.

2. Đối tượng cầu thủ tham gia Hội thao: là CBCCVCLĐ có tên trong danh sách chính thức của đơn vị đến ngày 30/4/2015, có sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2015 và chứng minh nhân dân để chứng minh tính hợp lệ của cầu thủ đăng ký tham gia thi đấu.

Để Hội thao phản ánh đúng thực chất chất lượng phong trào ở từng đơn vị, Cục trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Cục QLĐB II yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được thuê mượn hoặc giả danh hợp pháp hóa thủ tục đăng ký cầu thủ thi đấu. Nếu phát hiện có sự vi phạm này thì BTC HT sẽ phạt theo Quy định ở Điều lệ Giải, đồng thời Cục QLĐB II sẽ cắt giảm danh hiệu thi đua của đơn vị trong năm 2015.

3. Trình tự, thời gian, địa điểm Hội  thao:

- Hội thao được tiến hành từ cơ sở, sau đó lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thao cấp Cục QLĐB II.

- Hội thao cấp cơ sở phải được tiến hành xong trước ngày 25/ 5 / 2015.

- Hội thao cấp Cục dự kiến tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 5/ 6 đến 15/ 6/ 2015 tại Cơ quan Cục QLĐB II - 58 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An.

- Sau Hội thao Cục QLĐB II sẽ lựa chọn các cầu thủ đạt giải cao tham gia Hội thao Tổng cục ĐBVN do Cục QLĐB II đăng cai tổ chức. Các cầu thủ khi được triệu tập phải chấp hành nghiêm túc sự điều động của Cục, các đơn vị có cầu thủ được triệu tập có trách nhiệm nộp đầy đủ các hồ sơ VĐV theo quy định của Tổng cục ĐBVN.

III. Tổ chức thực hiện:

 - Giao cho Phòng Tổ chức hành chính Cục dự thảo trình Cục trưởng quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thao, Tổ phục vụ Hội thao. 

-Ban Tổ chức Hội thao có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Tổ chức, ban hành Điều lệ Hội thao trước ngày 30/4/2015 và chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội thao đạt kết quả tốt.

- Cục QLĐB II thống nhất giao cho Công ty cổ phần QL và XDĐB 472 đăng cai Hội thao lần thứ 14, năm 2015.

- Phòng Tổ chức hành chính Cục và Ban Tổ chức Hội thao có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị đăng cai triển khai phục vụ tốt Hội thao theo Kế hoạch và Điều lệ Hội thao truyền thống Cục QLĐB II năm 2015.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt./.

 

       TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                   CỤC TRƯỞNG

                CHỦ TỊCH 

                       (Đã ký)                                                                                                        (Đã ký)

 

           Lê Văn Công                                                                               Lê Ngọc Minh