PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG ĐBGT TRÊN TUYẾN QL1 VÀ ĐƯỜNG HCM TRONG MÙA MƯA LŨ KHI XẢY RA ẮCH TẮC

Ngày 31/12/2014


1. KHU VỰC TỈNH THANH HOÁ TỪ KM285+400-KM383 QL1:

 

- Phương án 1: Từ Thị Xã Bỉm Sơn (Km292+300 QL1 giao với ĐT522 tại Km0+00) đi theo ĐT522 đến Km16+100 gặp QL45 tại Km15+470, đi theo QL45 đến Km32+100 gặp QL217 tại Km29+00, đi theo QL217 đến Km57 (Bắc cầu Cẩm Thủy) giao đường HCM tại Km522+370 đi về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng: 58Km. Đoạn QL45 có 1 số cầu khai thác với tải trọng 13T và QL217 đoạn này có cầu Eo Lê tại Km38+410 khai thác với tải trọng 10T.

- Phương án 2: Từ Đò Lèn (Km301+250 QL1 giao Km0+00-QL.217) đi theo QL.217 đến Km57+00 gặp đường HCM tại Km522+370 (Bắc cầu Cẩm Thuỷ) đi về phía Nam. Từ QL1 đến đường HCM dài 57 Km. Đoạn QL.217 này có 1 số cầu khai thác với tải trọng 10T-13T.

- Phương án 3: Từ TP Thanh Hoá (Km325+180 QL1 giao Km18+700 QL.47) theo QL47 đến Km64+100 giao với đường HCM tại Km569+150 (xã Xuân Phú) đi về phía Nam. Từ QL1 đến đường HCM dài khoảng 47Km. QL47 đoạn này có 1 cầu đang khai thác với tải trọng là 13T (cầu Sông Hoàng Km52+320) và 3 cầu đang khai thác với tải trọng 18T (cầu Lai Thành Km13+836, cầu Cốc Km14+700, cầu Suối Chối Km52+015).

- Phương án 4: Từ TP Thanh Hoá (Km327+500 QL1 giao Km80+656 QL45) theo QL45 đến Km132+800 gặp đường HCM tại Km596 (Yên Cát) đi về phía Nam. Từ QL1 tại TP Thanh Hóa  đến đường HCM theo phương án này dài khoảng 42Km. QL45 đoạn này còn 1 số cầu yếu tải trọng khai thác 13T (cầu Hoàng Sơn Km92+815, Tế Lợi 1 Km97+476, Bản Km104+489, Sọng Km116+560, Nước Lằng Km129+200)

- Phương án 5: Từ Km377+420 QL1 (giao tại Km9+290 đường Nghi Sơn-Bãi Trành) đi theo đường NS-BTr đến Km54+540 gặp đường HCM tại Km629+350 (Bãi Trành) đi theo đường HCM về phía Nam. Từ QL.1 đến đường HCM dài khoảng 45Km.

 

2. KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TỪ KM383-KM467 QL1:

 

- Phương án 1: Từ Km405+00 QL1 giao với QL48B tại Km11+500 (ngã tư TT Cầu Giát) đi theo QL48B gặp QL48 tại Km16+900 (ngã 3 Tuần), đi theo QL48 về phía Nghĩa Đàn đến Km28+100 QL.48 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) giao đường HCM tại Km650+600, đi theo đường HCM về phía Nam. Từ TT Cầu Giát  đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 25Km.

- Phương án 2: Từ Km412+500 QL1 (ngã ba Yên Lý Km0+00 QL48) theo QL48 đến Km28+100 giao với đường HCM tại Km650+600 (Đông Hiếu-Nghĩa Đàn) đi theo đường HCM về phía Nam. Từ ngã 3 Yên Lý QL1 đến đường HCM tại Đông Hiếu- Nghĩa Đàn dài khoảng 28Km. QL48 đoạn này còn 1 số cầu đang khai thác với tải trọng 15T (cầu Khe Son Km21+500, cầu Làng Mẹ Km24+477...)

- Phương án 3: Từ ngã 3 cầu Bùng-Diễn Châu Km419+800 QL1 (Km0+00 ĐT538) đi đến Km22+500 ĐT538 gặp QL7 tại Km18+00, theo QL7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. Từ Km419+800 QL1 đến đường HCM tại Khai Sơn-Anh Sơn dài khoảng 55km. Đoạn ĐT538 có 1 số cầu khai thác tải trọng 13T.

- Phương án 4: Từ Km424+950 QL1 (ngã tư TT Diễn Châu giao Km0+00 QL7) đi theo QL7 qua TT Đô Lương đến Km50+700 QL7 giao với ĐHCM tại Km709+300 (ngã tư Khai Sơn) đi về phía Nam. Từ Km424+950-QL.1 đến đường HCM tại Khai Sơn dài khoảng 51Km. Hiện nay đoạn tuyến Km0-Km36 QL7 thuộc dự án nâng cấp cải tạo đang bị đình hoãn; có 1 số cầu khai thác tải trọng 13T: như cầu: Diễn Bình Km5+800, Diễn Minh Km8+600, Khe Chứa Km13+800, Cao Km18+980, Tràng Kè Km21+950.

- Phương án 5: Từ Km448+680 QL1 (nút giao QL1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh TP Vinh đến Km20+100 QL46 (Km14+1100 Tránh TP Vinh), theo QL46 đến Km60+00 (ngã ba Thanh Thuỷ giao với đường HCM tại Km747+00), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km448+680 QL1 (nút giao đường Tránh TP Vinh phía Bắc) đến đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thủy) dài khoảng 55 Km. Từ nút giao phía Nam đường tránh TP Vinh với QL.1 tại Km467+00 đi theo QL46 đến đường HCM dài khoảng 50Km.

- Phương án 6: Từ Km 448+680 QL1 (nút giao QL1 với đường tránh TP Vinh phía Bắc) đi theo đường tránh Vinh đến Km14+1100, gặp QL46 tại Km20+100 (Tây cầu Lò) đi theo QL46 đến TT Nam Đàn (Km33+400 QL46 giao Km56+300 ĐT542), đi theo ĐT542 (ven đê Sông Lam) về Bắc cầu Bến Thủy tại (Km22+250 ĐT542 giao Km24+100 Tránh Vinh), và đi về phía Nam. Từ  nút giao đường tránh TP Vinh (phía Bắc) đến Bắc cầu Bến Thủy dài khoảng 52Km.

- Phương án 7: Từ Km463+560 QL1 (ngã tư chợ Vinh) theo QL46 lên nút giao tuyến tránh TP. Vinh, đi theo QL.46 gặp Km747+00 ĐHCM (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. Từ TP Vinh  theo QL46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 46Km.

 

(Do cầu vượt đường sắt QL.46 đang triển khai thi công nên đối với phương án này căn cứ theo nội dung công văn số 2659/UBND-GT ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân luồng phương tiện lưu thông phục vụ thi công Cầu vượt nút giao QL.46).   

 

 

 

- Phương án 8: Từ Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo ĐT542 lên thị trấn Nam Đàn, đi theo QL46 lên đường HCM tại Km747+00 (ngã ba Thanh Thuỷ). Tại ngã 3 Thanh thủy rẽ trái đi theo đường HCM vào Nam, rẽ phải tuyến ra Bắc. Từ  Km467+00 QL.1 (Bắc cầu Bến Thủy) đi theo ĐT 542, QL46 đến đường HCM tại ngã ba Thanh Thủy dài khoảng 60Km.

- Phương án 9: Từ Km458+00-QL1 (ngã tư Quán Bánh, Km0+00 QL46B) đi theo QL46B gặp Km24+500 QL46, đi theo QL46 lên đường Hồ Chí Minh tại Km747+00 (ngã ba thanh thủy) đi theo đường Hồ Chí Minh về Nam. Từ Km458+00 QL1 (ngã tư Quán Bánh) qua QL46 đến đường HCM dài khoảng 45Km. Lưu ý dự án cầu vượt đường sắt và đường bộ tại ngã tư Quán Bánh chuẩn bị triển khai thi công.

 

 

3. KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH TỪ KM467-KM595 QL1:

 

- Phương án 1: Từ Km483+200 QL1 (TX Hồng Lĩnh, giao Km0+00 QL8) đi theo QL8 đến Km35+500 (TT Phố Châu, giao đường HCM tại Km776+250), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km483+200 QL1 (TX Hồng Lĩnh) đến đường HCM (tại TT Phố Châu) dài khoảng 35Km. Đoạn tuyến Km0-Km37 QL8 thuộc dự án nâng cấp cải tạo, hiện nay đã thi công cơ bản xong.

- Phương án 2: Từ Km493+900 QL1 (Thị Trấn Can Lộc, Km11+970-ĐT548) theo ĐT548 đến Km20+400 gặp QL15 tại Km395+750 (ngã 3 Khe Giao), theo QL15 đến Km413+800-QL15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (Ngã 3 Phúc Đồng), theo đường HCM đi vào Nam.

Từ Thị Trấn Can Lộc theo ĐT548 và QL15  đến đường HCM tại Ngã 3 Phúc Đồng dài khoảng 28Km. ĐT548 và QL15 đoạn  này có 1 số cầu thông xe tải trọng 13T.

- Phương án 3: Từ Km504+900 QL1 (Nút giao phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh) đi theo đường tránh đến gặp Km18+100 ĐT550 theo ĐT550 đến Km30+600 gặp QL15 tại Km395+750 (ngã 3 Khe Giao), theo QL15 đến Km413+800-QL15 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km816+360 (Ngã 3 Phúc Đồng), theo đường HCM đi vào Nam. Từ Km504+900 QL1 đi theo đường tránh, ĐT550, QL15 đến đường HCM dài khoảng 36Km.

- Phương án 4: Từ Km565+150 QL1 (TT Kỳ Anh, Km18+00 QL12C) đi theo QL12C đến Km68+900 (TT Đồng Lê, gặp Km50+600 QL12A), đi theo QL12A đến TT Ba Đồn (Km621+100 QL1), đi theo QL1 vào Nam;  hoặc từ TT Đồng Lê đi theo QL12C đến Km98, gặp ĐHCM tại Km879+600 (ngã 3 Xuyên Á), đi theo đường HCM về phía Nam. Từ Km565+150 QL1 (TT Kỳ Anh) đến đường ĐHCM (ngã 3 xuyên Á) dài khoảng 80 Km, còn đi theo QL12A đến gặp QL1 tại Ba Đồn dài khoảng 101Km. Đoạn tuyến QL12A có 1 số cầu yếu như cầu Quai Vạc Km27+710 và cầu Soong Km61+800 tải trọng khai thác 18T.

Tuy nhiên phương án đi theo đường HCM vào Nam cần chú ý đoạn từ Km909+700-Km912+700 đường HCM (Bắc đèo Đá Đẽo) về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt.

 

4. KHU VỰC QUẢNG BÌNH TỪ KM595-KM717 QL1:

 

- Phương án 1: Từ Km621+100 QL1 (Ba Đồn), giao với QL12A tại Km0+00 đi theo QL12A đến Km78+500 gặp đường HCM tại Km898+50 (ngã 3 Pheo) đi về phía Nam. (cần chú ý đoạn từ Km909+700-Km912+700 đường HCM Bắc đèo Đá Đẽo về mùa mưa lũ  thường hay bị ngập lụt như đã nêu trên). QL12A đoạn này có 2 cầu khai thác tải trọng 13T là: cầu Quai Vạc Km27+716 và cầu Soong Km61+700.

Đoạn từ Km621+100 QL1 (Ba Đồn) đến Km898+050 ĐHCM (ngã 3 Pheo) dài khoảng: 79km

- Phương án 2: Từ Km626+800 QL1 (Nam cầu Gianh) giao với đường ĐT560 (TL 2B cũ tại Km0+00) đi theo ĐT560 đến Km11+00 gặp QL15 tại Km571+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL15 đến Km580+800 gặp đường HCM tại Km 959+00 để đi về phía Nam. Từ Km626+800 QL1 (Nam cầu Gianh) đến Km 959+00 ĐHCM dài khoảng 20Km. ĐT560 có cầu Giếng Kiệt, Khe Trại 1, Khe Trại 2 và Sông Đào Km8+110 đều có tải trọng khai thác 13T.

- Phương án 3: Từ Km645+730 QL1 (TT Hoàn Lão) theo ĐT561 (TL2 cũ) đến Km12+00 gặp QL15 tại Km571+700 (đoạn Cự Nẫm - Phú Định) đi theo QL15 đến Km580+800 gặp đường HCM tại Km959+0 để đi về phía Nam. Từ QL1 đến ĐHCM dài khoảng 21Km. Đoạn ĐT561 có các cầu khai thác với tải trọng 13T là cầu Hiểm Km1+450, cầu Đồng Tiền, cầu Đường Vòng, cầu Đôi, cầu Phú Lễ và cầu Thọ Lộc Km11+500.

- Phương án 4: Từ Km671+020 QL1 (Bắc cầu Quán Hàu) theo Quốc lộ 9B (cũ là ĐT 569B) lên Km997+815 ĐHCM đi về phía Nam. Từ QL1 đến  ĐHCM dài khoảng 4Km. Đoạn QL9B có cầu Trung Trinh tại Km2+400 tải trọng khai thác 13T và ngầm Vĩnh Tuy Km4+550 thường hay ngập lụt.

- Phương án 5: Từ Km651+800 (nút giao phía Bắc của đường tránh TP Đồng Hới) hoặc Km671+020 (nút giao phía Nam đường tránh TP Đồng Hới) đi theo đường tránh đến Km658+100 gặp ĐT570 tại Km8+900 và đi theo đường tỉnh này qua cầu Trại Gà 1 và 2 (đã xây dựng mới với hoạt tải HL93) đến đường HCM nhánh Đông tại Km983+500 theo đường HCM về phía Nam. Từ nút giao phía Bắc đường tránh đến đường HCM dài khoảng 16Km, từ nút giao phía Nam đường tránh đến đường HCM dài khoảng 21Km.

- Phương án 6: Từ Km651+800 (nút giao phía Bắc của đường tránh TP Đồng Hới) hoặc Km671+020 (nút giao phía Nam đường tránh TP Đồng Hới) đi theo đường tránh đến Km662+200 gặp ĐT567B tại Km3+50 và đi theo đường tỉnh ĐT567B đến Km6+00 gặp đường HCM nhánh Đông tại Km988+900 theo đường HCM về phía Nam. Từ nút giao phía Bắc đường tránh đến đường HCM dài khoảng 15Km, từ nút nút giao phía Nam đường tránh đến đường HCM dài khoảng 13Km. Lưu ý đoạn TL567B có cầu Mỹ Cương Km4+600 là cầu hẹp B=4m tải trọng khai thác 10T.

 

5. KHU VỰC QUẢNG TRỊ  TỪ KM717-KM791A+500 QL1:

 

- Phương án 1: Từ Km723+080 QL1 (Km0+00 TL571) thuộc xã Vĩnh Chấp-Vĩnh Linh theo ĐT571 đến Km16+00 gặp (đường HCM) tại Km1053+100, đi theo đường HCM về phía Nam. Lưu ý đoạn ĐT571 có 2 cầu đang khai thác với tải trọng 10T (cầu Bảo Đài Km4+420 và Khe Cáy Km10+510). Từ QL1 (tại Vĩnh Linh) đến ĐHCM tại Km1053 dài khoảng 16km.

- Phương án 2: Từ Km757+700 QL1 (Km0+00-QL9) TP Đông Hà theo QL9 đến Km50+700 gặp ĐHCM (Nhánh Tây) tại Km249+728, theo đường HCM nhánh Tây đi về phía Nam. Từ QL1 đến ĐHCM (nhánh Tây) dài khoảng 50km.

- Phương án 3: Từ Km754+60 QL1 (Ngã tư Sòng, Km0+00 Tránh Bắc TP. Đông Hà) đi theo tuyến Tránh Bắc đến Km8+00 gặp đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) tại Km1080 + 550, để vào Nam hoặc ra Bắc. Từ QL1 đi ĐHCM (Nhánh Đông) dài 8 Km.

 

6. KHU VỰC T.T.HUẾ TỪ KM791A+500-KM904+800 QL1:

 

Tuyến đường QL1 qua tỉnh T.T.Huế gặp nhiều khó khăn trong phương án phân luồng, do tuyến QL49B thường xuyên bị ngập lụt, tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết có thể phân luồng theo các phương án sau:

- Phương án 1: Trường hợp tắc giao thông khu vực đèo Phú Gia từ Km884+050-Km886+850 sẽ phân luồng theo đường vào Cảng Chân Mây (giao với QL1 tại Km883) đi về hướng Cảng khoảng 4Km thì rẽ về  đường du lịch Lăng Cô dài khoảng 6km gặp QL1 tại Km889+200 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). Đoạn đường này dài khoảng 10Km thông xe tải trọng H30-XB80. Đi theo phương án này dài khoảng 10Km

- Phương án 2: Trường hợp tắc giao thông khu vực đường tránh TP Huế thì có thể đi theo tuyến QL1 qua TP Huế từ Km811+600-Km842+00 đi vào Nam (hoặc đi theo chiều ngược lại). Đi theo phương án này dài khoảng 30Km.

- Phương án 3: Có thể đi từ Km827+318 QL1 (ngã 4 tại Km14+528 QL49 ) đi theo QL49 đến Thuận an tại Km0+00 (gặp QL49B tại Km53+400) đi theo QL49B đến Km104+800 điểm kết thúc tại đèo Phước Tượng (giao với QL1 tại Km869+500) đi theo QL1 vào Nam. Đi theo phương án này dài khoảng 65Km.

Trên đây là dự kiến phân luồng khi thực tế xẩy ra ắch tắc tại 1 vị trí cụ thể sẽ áp dụng phương án hợp lý.

File bản đồ phân luồng đính kèm